1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Page 3

Diskrimineres funksjonshemmede? (2002)

Diskrimineres funksjonshemmede? av Berit Vegheim Et forslag om å innføre en lov som skal beskytte funksjonshemmede mot diskriminering er ute på en bred høring i disse dager, og funksjonshemmedes organisasjoner har krevd…

Viktig seier for funksjonshemmede (2008)

Viktig seier for funksjonshemmede Funksjonshemmede får strafferettslig vern på lik linje med andre utsatte grupper. av Berit Vegheim, daglig leder Stopp Diskrimineringen 8.4.2008 Stopp Diskrimineringen har endelig fått gjennomslag for vårt krav…

Tilgjengelighet