1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Det er veldig stille...

Det er veldig stille under NRKs høye tak

Det er veldig stille under NRKs høye tak

I forrige uke felte Pressens faglige utvalg (PFU) NRK etter innmelding av Atle Antonsen for brudd på «Vær varsom»-plakaten på flere punkter. NRK ble felt for manglende motstemmer og for å konkludere med rasisme i to innslag i kjølvannet av Jirde-Ali-anmeldelsen, som Antonsen ble frikjent for.

Når NRK 31. mai, i artikkelen «NRK felt av PFU i Atle Antonsen-saken», skriver om PFUs avgjørelse, vinkles det som et tap for journalistikken: «NRK er redd dette vil føre til at redaksjoner kvier seg for å ha kontroversielle debatter.»

Her misforstår NRK PFUs avgjørelse fullstendig – eller er det en bevisst vinkling? Det er mangelen på noe som helst motsvar, og viljen eller evnen til å heve takhøyden, som gjorde at saken havnet hos PFU i utgangspunktet. Takhøyden i dette tilfelle, skulle ha vært hevet ved å inkludere parallellen med Antonsens oppførsel rettet mot en annen utsatt gruppe – nemlig funksjonshemmede.

16. november i fjor, altså 6 dager før NRKs innslag i programmet Arena, med tittelen «Kommer vi til å lære noe av Ali-Antonsen-saken?», delte Johannes Loftsgård som selv er funksjonshemmet, sin opplevelse av et møte med Antonsen i 2016. Han hadde møtt Antonsen backstage i forbindelse med et humorshow. Antonsen hadde harselert med Loftsgård og muntlig og fysisk «spøkt» med ham. Antonsen kalte han en «jævla grønnsak», skal ha tatt tak i rullestolen hans og trillet han i en voldsom fart mot ei trapp og sagt «Nå skal jeg rulle deg ned trappa, så får vi se hvordan det går».  

Denne saken handler om mer enn Antonsens rasisme. Det handler om et fenomen i samfunnet, med en tydelig parallell til MeToo-bevegelsen når Loftsgård ser sin egen opplevelse i lys av Jirde Ali sin – og journalistene har et stort ansvar som de ikke tar. Parallellene er mange, og rommet det åpner for diskusjon er mye større enn slik NRK har fremstilt det.

Begge innslagene burde lagt opp til å dekke et spekter av tendenser til hatprat i samfunnet, i mediebildet og blant humorister. Bredden finnes, men holdes skjult fordi kompetansen og viljen til å skue utover og tenke større ikke er der blant NRKs journalister. Det er ikke NRK alene om, men i dette tilfelle ble Loftsgård-saken dekket av både VG og Dagbladet (Lenker til sakene: https://www.dagbladet.no/kjendis/ny-anklage-din-jaevla-gronnsak/77783290 og https://www.vg.no/rampelys/i/Ll4epx/atle-antonsen-beklager-ny-hendelse-trillet-bort-cp-rammet-mann-i-rullestol), og vi tipset NRK direkte om det, påpekte de manglende parallellene og ytret oss, men ingenting skjedde. Her er vår ytring som ble refusert av NRK: https://stopdisk.no/i-media/refusert-av-media/nar-humoren-sparker-i-alle-retninger-uten-at-funksjonshemmede-tas-med-i-bildet-atter-en-gang/

Kan det virkelig være slik at NRK ikke var klar over hendelsen, som var i media flere dager før NRKs innslag? Hvilke redaksjonelle avgjørelser ble tatt som gjorde at dere regnet Loftsgård-saken som irrelevant? Hvem var det dere hadde invitert til motsvar ved disse to anledningene som takket nei? Hvordan kunne NRK gå glipp av denne sjansen? Del det med oss så vi får se at dere prøvde.

Kan det være at NRK har bestemt seg for å bli eksperter på rasisme og lar de andre dekke disablism? Har NRK har berøringsangst? Eller er det slik at NRK ikke synes hatkriminalitet mot funksjonshemmede er viktig nok – Er det ikke sexy eller spennende nok? Mangler NRKs journalister fortsatt kunnskapen som vi forsøker å gi dere? 

I så fall har vi samme utfordring med folkeopplyseren NRK som med politiet, som fortsatt mangler kompetanse til å gjenkjenne disse sakene. Det betyr at vi har et stort problem knyttet til medienes rolle som den fjerde statsmakt.

Vi i Stopp diskrimineringen har frontet kampen mot hatkriminalitet mot funksjonshemmede i 20 år. Vi har i løpet av de årene gitt mange innspill til både NRK og til ulike utredninger av mediepolitikk, ytringsfrihet og en rekke andre viktige saker som handler om hvordan funksjonshemmede ekskluderes fra den offentlige debatten.

Vi må si det i klartekst, for NRK gjør det ikke: NRK overser diskriminering av funksjonshemmede, som utgjør 1/5 av befolkningen og Norges største minoritet, samtidig som man setter diskriminering av andre vernede grupper i Likestillings- og diskrimineringsloven og straffeloven på dagsorden flere ganger i uken.

Tilsvarende kunnskap og oversikt er ikke til stede når det gjelder funksjonshemmedes miljøer og aktører. Hvor lenge er det legitimt å ha så liten oversikt over at funksjonshemmede utsettes for like omfattende og alvorlig diskriminering og hatkriminalitet som andre grupper?

Oppfordringen

Våg å snakke om tendenser i samfunnet vårt som diskriminerer flere grupper. Våg å filosofere og diskutere hva dette sier om tendenser i samfunnet, om kulturen vi lever i, hva vi tillater og hva vi utelater, hvem skal vi boikotte og hvorfor.

God journalistikk er når redaksjonen finner flere vinklinger og paralleller med mål om å vekke publikum og bidra til opplysning og, i beste fall, oppvåkning. Å ikke trekke parallellene er å holde takhøyden på en halv etasje.

NRKs dekning av Antonsen-saken hadde blitt mer samfunnsnyttig om motstemmene og parallellene hadde blitt med. Antonsen hadde antageligvis fortsatt blitt svært misfornøyd, men diskusjonen hadde truffet riktig, og han hadde ikke hatt noe å klage inn.

PFU har tatt sin avgjørelse, men hva har NRK lært av det? I forrige ukes artikkel gjør NRK ingenting for å vise til hva de har lært – altså, ingen fikk muligheten til å lære noe av dette. Gjør jobben deres, lytt til motstemmene og finn ekspertene: Vi er her og vi roper til dere.

Tilgjengelighet