1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. LOs krigserklæring mot funksjonshemmede...

LOs krigserklæring mot funksjonshemmede (2010)

LOs krigserklæring mot funksjonshemmede

av Berit Vegheim Stopp Diskrimineringen

På Dagsrevyen mandag 30.8. hevder LOs nestleder Gerd Kristiansen at alle diskrimineringsklagene fra funksjonshemmede har ført til mindre fokus på kvinnediskriminering.
Riktignok går LO ut neste dag og sier at det ikke var slik ment; LO mente bare at kjønnsdiskriminering må få et eget ombud. Men det er et uomtvistelig faktum at LO synes det er greit å trekke inn funksjonshemmede spesielt i sitt utspill.
Stopp Diskrimineringen ønsker derfor å få vite hva slags grunnlag LO har for sin påstand om at det er alle klagesakene fra funksjonshemmede som beslaglegger Likestillings- og Diskrimineringsombudet, LDO, sin tid og ”tar plass” fra kvinner i den offentlige likestillings- og diskrimineringsdebatten.
LOs utspill er så frekt at vi nøler ikke med å kalle dette en krigserklæring. For det første, la oss fastslå at det er juristene hos LDO som behandler klagesakene som kommer inn, og stort sett foregår dette i all stillhet uten offentlighetens søkelys. Sjelden får saker så mye oppmerksomhet som sakene om likelønn, ambulansesjåførsaken og hijab-saken. Altså saker om kjønn, etnisitet og religion. Faktum er at kjønn er tema i nesten halvparten av medieopptredende til ombudet.
For det andre, vil vi vite om LO virkelig mener at det er funksjonshemmede som dominerer den offentlige likestillings- og diskrimineringsagendaen? I så fall ber vi om dokumentasjon. Det er nytt for oss som jobber i dette feltet, og erfarer at vi stort sett aldri når fram i pågående debatter om likestilling, diskriminering, mangfold og inkludering. Vi tror LO vet utmerket godt selv hvem som dominerer i slike debatter, siden dette samsvarer godt med LOs egen oppfatning, slik den bl.a kommer til uttrykk på LOs hjemmeside.
Stopp Diskrimineringen har i mange år kritisert LO for ikke å bry seg om diskriminering av funksjonshemmede. LOs utspill er således en bekreftelse på dette. Samtidig avslører LO hvor lite kjennskap de har til diskriminering av funksjonshemmede. Funksjonshemmede bør merke seg at når LO trekker oss fram i diskrimineringsdebatten, er det ikke for å sette søkelyset på den veldokumenterte utbredelsen av arbeidslivsdiskriminering funksjonshemmede utsettes for, men tvert imot for å anklage oss for å ta oppmerksomheten bort fra det som LO tydeligvis mener er viktigst.
LO bør snarest mulig sette seg inn i problemstillingene rundt diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

Tilgjengelighet