1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Hva mener du, Kristin...

Hva mener du, Kristin Halvorsen? (2011)

Hva mener du, Kristin Halvorsen?

av Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringen

I NRK nyhetsmorgen mandag 23.8. uttaler Kristin Halvorsen at kommunene må prioritere lærerantall i klassene foran eldre og funksjonshemmede.
Hva slags uttalelse er egentlig dette? Hva forteller det om regjeringens syn på landets største minoritet? En knapp femtedel faller inn under kategorien funksjonshemmet.
Når hele befolkningsgrupper settes opp mot en enkeltsak på denne måten, kan det ikke forstås på annen måte enn at disse gruppene stemples som ensidig utgiftsposter.
En så provoserende uttalelse krever en forklaring. Hva er det som skal prioriteres ned?
At regjeringen ikke synes funksjonshemmede utgjør noen viktig velgergruppe er ikke nytt. Når Halvorsen og hennes regjeringskolleger ved valgtider tar selvkritikk for at regjeringen ikke gjenspeiler befolkningen, teller ikke funksjonshemmede med. Og når regjeringen snakker om mangfold og inkludering, er det ikke landets største minoritet de tenker på.
Med sine uttalelser viser Halvorsen hvor marginal posisjon denne minoriteten har for regjeringen. Utspillet viser også med all tydelighet hvilken befolkningsgruppe som definitivt må være representert i regjeringskollegiet, om den skal oppnå fullverdig borgerstatus.
I en tid da vi har avskaffet raser, er det menneskesyn som dette som er rasisme.

Tilgjengelighet