1. Home
  2. /
  3. Språkguide

Språkguide

Språkguide

Hva sier du?

Her er vår språkguide – En veileder for begrepsbruk knyttet til funksjonshemming

Språk er makt

Hvordan funksjonshemmede omtales og vi snakker om seg selv er viktig. Definisjonsmakten er vår egen og ved å være bevisst på hvilke ord som skal brukes og i hvilken sammenheng, så vil det bidra til reelle endringer i både holdninger og lovverk.

Tilgjengelighet