1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Lobbyister må gjenspeile stortingsrepresentantene...

Lobbyister må gjenspeile stortingsrepresentantene (2018)

Lobbyister må gjenspeile stortingsrepresentantene

av Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringen

Årets mest diskriminerende utspill så langt, kom fredag 18.2. fra Marianne Aasen, stortingsrepresentant fra Ap.
For, mens Stortinget rennes ned av mektige, viktige og interessante lobbyister (gjerne også representanter for minoriteter) som svermer rundt ministere og journalister hele tiden, er det når mennesker som har ulike funksjonsnedsettelser har den frekkhet å vise seg i vandrehallen på Stortinget, at det blir et teater og en showplass.
At funksjonshemmede ikke telles med når partiene skal sørge for å gjenspeile befolkningen på sine partilister, i regjeringskollegiet eller i utformingen av mangfoldspolitikken, er ikke noe nytt. Denne eksklusjonen har vi i Stopp Diskrimineringen forsøkt å få på dagsorden i årevis – men forgjeves – naturlig nok, siden vi altså ikke teller med.
Og nå vil en Stortingsrepresentant finne ut hvordan de folkevalgte også kan slippe å forholde seg til alle disse «raritetene» i folkemassen. Det er lite å vinne på å vise seg sammen med ”slike” folk.
Det er klart de folkevalgte synes det er mest bekvemt og trygt å forholde seg til dem som ligner mest på dem selv. Dette gjelder jo på magne samfunnsområder, og forklarer hvorfor utenforskapet som f.eks. arbeidsløsheten forblir så enorm blant de mest marginaliserte befolkningsgruppene – ja, nettopp funksjonshemmede.
Det er riktignok sjelden noen sier rett ut at funksjonshemmede ikke kan regnes med blant folk, slik Marianne Aasen gjør med sitt utspill. Men hun bekrefter bare det vi som ikke får ministere i tale, visste fra før.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har allerede mottatt klager på utspillet.
Det blir det spennende å se om Stortingets presidentskap lager retningslinjer som passer på at de folkevalgte kun møter lobbyistene som ligner dem selv.
For de av oss som for lengst har kommet til at det bare finnes en menneskerase, er det forakten for variasjonen innenfor denne rasen, som er rasisme i dag.
Vi utfordrer alle som jobber mot diskriminering, om å bidra til å sette denne saken på dagsorden. Saken er enda ikke viktig nok for Dagsrevyen.
Og har noen opplevd at eksklusjon og diskriminering av funksjonshemmede har blitt tema for et debattprogram i NRK eller på Litteraturhuset for den saks skyld?

Tilgjengelighet