1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Visst er det risikabelt...

Visst er det risikabelt å ansette folk (2014)

Visst er det risikabelt å ansette folk

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

HSH kjører funksjonshemmede foran seg i sin kamp for å svekke stillingsvernet. Dette var også et av forslagene til deler av Erfaringspanelet som regjeringen satte ned for å gi råd om hvordan man får flere funksjonshemmede i arbeid. Og de får støtte fra Elin Ørjasæther i E24.
Å åpne opp for midlertidige ansettelser begrunnes med at arbeidsgiver opplever det som risikofylt å ansette funksjonshemmede. Siden dette er et alvorlig inngrep i stillingsvernet, er det på tide å spørre om HSH har faktagrunnlag for å hevde at det er en større risiko å ansette funksjonshemmede. Hvem er alle disse som utgjør ca. 17 % av befolkningen? Er de en ensartet gruppe?
Vi snakker om folk som er friske mens andre er kronisk syke, mange har full arbeidsevne, andre har redusert arbeidsevne, det er høyt kvalifiserte og det er ufaglærte, noen er late og andre er arbeidsnarkomane, og det finnes et utall av ulike funksjonsnedsettelser og personligheter,
Visst er det risikofylt å ansette mennesker. Ansatte som har eller får barn kan bli borte fra jobb pga. mange forskjellige forhold som fødselspermisjon, bekkenløsning, syke barn eller problemer i barnas oppvekst. Ansatte kan ha arvelige sykdommer i familien som plutselig melder seg, alle kan få kreft og en hel del andre ”folkesykdommer”, alle kan komme i livskriser og få psykiske problemer. Og noen viser seg late og udugelige når de først har fått fast jobb.
Det er i det hele tatt risikosport å være avhengig av menneskelig arbeidskraft.
Det er forståelig at arbeidsgiver vil ha kontroll, men å åpne for midlertidige stillinger for funksjonshemmede eller andre gir falsk trygghet.
HSH ber funksjonshemmede om å bekrefte at de er en risikogruppe, dvs. bekrefte de fordommene arbeidsgiver har. Det finnes masse dokumentasjon på at arbeidsgivere har lite kunnskap om hva slags arbeid mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Mange funksjonshemmede diskrimineres fordi arbeidsgiver bygger på antagelser og forestillinger og ikke på fakta.
Stopp Diskrimineringen etterlyser derfor vilje til å skaffe faktakunnskap for å få flere funksjonshemmede i arbeid, og ikke tiltak som ytterligere vil bidra til å stigmatisere den fra før mest diskriminerte gruppen på arbeidsmarkedet.

Tilgjengelighet