Om oss

Stopp Diskrimineringen ble etablert som en borgerrettighetsstiftelse i 2002. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering av funksjonshemmede og arbeider for innføringen av en effektiv antidiskrimineringslov i Norge.

Her på vår hjemmeside finner du et stort arkiv med 20 års arbeid, informasjon og nyttige verktøy.

Funksjonshemmede er Norges største minoritet regnet til å være minst 20 % av befolkningen. Gruppen funksjonshemmede innebefatter et bredt spekter av mennesker med psykososiale, fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemning, og et nevromangfold. Vi vil også presisere at mennesker kan tilhøre flere minoriteter samtidig, og ikke alle er funksjonshemmet i alle sammenhenger. Det eneste funksjonshemmede som gruppe har til felles er at vi blir diskriminert i møte med samfunnet.

Mer om oss:

En ropert på rød bakgrunn over uleselige aktivistuttrykk i forgrunnen på høyre og venstre side.
Lyshudet hånd opp mot hvit bakgrunn med ordene "stopp hat" skrevet i håndflata med svart og rød tusj.

Hat-kriminalitet mot funksjons-hemmede!

Tema for denne episoden av Likestillingspodden er det årelange arbeidet for anerkjennelse av at også funksjonshemmede utsettes for hatkriminalitet i Norge – og at dette skulle synliggjøres i straffeloven. I spissen for denne viktige kampen i norsk likestillingshistorie stod kriminolog Berit Vegheim. Hun er leder for stiftelsen Stopp diskrimineringen, og en av de som kan mest om hatkriminalitet i Norge. Og det var der vi startet da vi traff henne til en samtale, med å be om en utdyping av hva hatkriminalitet egentlig er –

Svart tekst på gul bakgrunn "CRPD nå!" med svart penselsirkel rundt.

Hva bør du vite når du diskuterer CRPD med politikerne?

Man skulle kanskje tro at siden norske politikere mener norsk lovverk er i samsvar med FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter, CRPD, burde det ikke være noe problem å inkorporere den i norsk lov.

Hvit musepekerikon på blå bakgrunn.

Følg oss på Facebook!

Her deler vi aktuelle saker, medieoppslag og arrangementer som belyser diskriminering av funksjonshemmede.

Cover for Stopp Diskrimineringen
1,567
Stopp Diskrimineringen

Stopp Diskrimineringen

Borgerrettighetsstiftelse etablert i 2002. Formål: Bekjempe diskriminering av funksjonshemmede.

1 week ago

Stopp Diskrimineringen
Stopp Diskrimineringen's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Tilgjengelighet