En ropert på rød bakgrunn
Bilde: Amanda Lins, Unspalsh

Hva bør du vite når du diskuterer CRPD med politikerne?

Man skulle kanskje tro at siden norske politikere mener norsk lovverk er i samsvar med FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter, CRPD, burde det ikke være noe problem å inkorporere den i norsk lov.

Diskriminering og hatkriminalitet rammer mange ulike grupper.

Vi har spesialisert oss på hva som er typiske kjennetegn ved diskriminering og hatkriminalitet mot funksjonshemmede.

 • Hva er felles og hva er forskjellig?
 • Hva gjør du som er blitt utsatt for ulike typer diskriminering og hatkriminalitet?
 • Vi tilbyr veiledning og hjelp til å klage på diskriminering.
 • Vi tilbyr innledninger og kurs om diskriminering og hatkriminalitet

 

Våre kurs og innledninger:

Felles Likestillings- og diskrimineringslov fra 2018

 • Fra 1.1.2020 er det gjort flere endringer i Likestillings- og diskrimineringslov, og håndhevingen av loven er blitt styrket. Hva sier loven og hvordan kan vi bruke den?

FN konvensjonen CRPD

 • Hvordan beskytter FN-konvensjonen funksjonshemmedes rettigheter?
 • Hvordan kan vi bruke CRPD?
 • Hvordan kan vi nyttiggjøre oss FNs kritikk av Norge i interessepolitisk arbeid?

Straffelovens vern av funksjonshemmede mot diskriminering og hatkriminalitet

 • Hatytringer og straffbare handlinger motivert av noens funksjonsnedsettelse)
 • Hvordan gjenkjenne og anmelde?
 • Lovverk. Eksempler. Fordomsindikatorer. Straffeapparetets feilslutnineger.

Medias fremstilling av funksjonshemmede

 • Hvordan media fastholder og skaper fordommer og stereotypier.
 • Språk og begrepsbruk – Valg av vinklinger, temaer, kilder, iscenesetting

Holdninger til funksjonshemmede i samfunnet

 • Vanlige fordommer og stereotypier; historisk perspektiv og nåtid.
 • Hvorfor er fordommer mot funksjonshemmede tabutema?
En brun fisk som blir stoppet av en hånd og holdt utenfor resten flokken av oransje fisker

Vedlikehold på stopdisk.no

Vi har nedetid på stopdisk.no på grunn av vedlikehold.