1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media

Verken A eller B, men C-laget (2011)

Verken A eller B, men C-laget av Berit Vegheim Stopp Diskrimineringen I likhet med stortingsrepresentant Trettebergstuen Ap, (Dagsavisen 8.11.) ser vi ikke at svekkelse av stillingsvernet vil føre til at marginaliserte grupper…

Rød-grønn mangfoldsblindhet (2010)

Rød-grønn mangfoldsblindhet av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen Nei, dette handler ikke om at den rød-grønne regjeringen lider av fargeblindhet, men av mangfoldsblindhet. Mangfoldsblindhet er å ikke se at mangfold handler om mer…

Tilgjengelighet