1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Trenger Norge en lov...

Trenger Norge en lov mot diskriminering av funksjonshemmede? (2004)

Trenger Norge en lov mot diskriminering av funksjonshemmede?

av Berit Vegheim, leder av borgerrettighetsstiftelsen Stopp diskrimineringen.
(upublisert debattinnlegg, sendt DN)

Hva ville norske myndigheter sagt dersom et flyselskap sa at de ikke ville frakte personer som ikke var hvite? Ville administrasjonsminister Victor D. Norman ha sagt at: – ”Det er jo veldig dumt av Norwegian, for jeg er sikker på at de mørkhudede og dere venner og familie ikke vil reise med dem.
Og heldigvis har Staten i sin avtale med Norwegian sikret at de mørkhudede kan reise med et annet selskap, hvis ikke de får reise med Norwegian. Men dette er ikke diskriminering.”

Hvis et selskap nekter å ta med en kundegruppe, blir dette kalt diskriminering – men ikke når kundegruppen har nedsatt funksjonsevne – for det gjelder helt andre standarder og regler for – de funksjonshemmede – som Norman for sikkerhets skyld passet på å kalle denne utgruppen i samfunnet. Annerledesheten i forhold til resten av befolkningen forsterkes gjennom denne språkbruken, og alle forstår at – de funksjonshemmede – ikke kan gjøre krav på å bli behandlet som vanlige borgere.

Dette er et skoleeksempel på diskriminering av verste sort, og ikke bare fra Norwegians side, men også fra norske myndigheter her representert ved statsråd Norman. En ting er at et flyselskap ikke vil ta med passasjerer som bruker elektrisk rullestol, men en annen ting er at staten inngår avtale med dette selskapet, og forsvarer denne handlingen med at den utestengte passasjergruppen har lov til å velge et annet selskap – ja, hvordan i all verden skulle ellers statsansatte som tilfeldigvis bruker elektrisk rullestol kunne forflytte seg?
Og som ikke dette er nok, overlater norske myndigheter til den utestengte gruppen og deres venner og familie å reagere. Diskrimineringen privatiseres – det er altså de berørte og deres sympatisører som på denne måten får ansvaret og får innskrenket sine valgmuligheter. I solidaritet skal folk betale dyrere flyreiser, mens staten opprettholder et rimeligere tilbud.

Hvordan er det mulig for myndighetene i et sivilisert samfunn å støtte opp om diskriminering av en befolkningsgruppe? Dette er utenkelig om det gjaldt andre utsatte grupper, rett og slett fordi det norske samfunn ennå ikke erkjenner at funksjonshemmede diskrimineres.

Ser ikke statsråd Norman, som til og med er professor fra Handelshøyskolen i Bergen, at det er staten som storkunde som skal bruke sin makt og innflytelse i markedet for å sikre at de aktører som får tilby varer og tjenester faktisk har et tilbud som hele befolkningen kan nyttiggjøre seg, slik at man har et fritt valg og kan influere blant annet på prisene? Dette burde faktisk være barnelærdom for en professor i samfunnsøkonom. Det er dette USA og England har hjemlet i sine anti-diskrimineringslover for funksjonshemmede –enhver produsent og leverandør pålegges å gi et tilbud til alle – og det offentlige stiller slike krav når det skal gjøres innkjøp og inngås avtaler. På denne måten utøver man en aktiv politisk styring av markedet, fordi man ikke vil ha ekstra kostnader ved å måtte lage særløsninger i ettertid.
I motsetning til de frie markedskrefters hjemland, USA, har Norge ikke forstått dette – her stilles det så å si aldri krav i konsesjoner og avtaler som inngås av det offentlige, og alle aktører får utfolde seg fritt, noe som svært ofte fører til at funksjonshemmede ekskluderes i samfunnet, og at staten må
inn med dyre reparasjoner og særløsninger som man senere kutter og legger ned for å spare penger.

Funksjonshemmede opplever den norske stat som motpart og aktiv støttespiller for diskriminerende praksis. NOU 2001:22 Fra bruker til borger legger fram solid dokumentasjon på behovet for en anti-diskrimineringslov, og funksjonshemmedes organisasjoner har i sine høringssvar krevd en slik lov; men hva opplever vi? – at det skal settes ned et lovutvalg for å finne ut om vi diskrimineres.

Kan man bli mer annenrangs borger?
Borgerrettighetsstiftelsen Stopp diskrimineringen appellerer til alle gode krefter i det norske samfunn om å slutte opp om dette kravet!

Tilgjengelighet