1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Frekt og kunnskapsløst av...

Frekt og kunnskapsløst av HSH (2011)

Frekt og kunnskapsløst av HSH

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

På Dagsrevyen 6.2. påstår HSH at statens traineeordning er det samme som å åpne opp for midlertidige ansettelser.
Dette er i beste fall kunnskapsløst. Et traineeprogram innebærer forpliktelser til oppfølging og opplæring, og foregår innenfor på forhånd fastsatte rammer.
HSH påstår også at privat sektor ikke har lov til å følge statens eksempel. Dette er det rene tøv og HSH må her tale mot bedre vitende.
Både Telenor, KS, ABB, Kandidat Helgeland og diverse internasjonale selskaper har traineeporgram. Det er lang tradisjon for traineestillinger i prvat sektor, og det vanligste er at man søker etter unge akademikere med spesielle kvalifikasjoner.
Det er altså heller ikke slik at traineestillinger er spesielt for funksjonshemmede akademikere, slik det kan oppfattes fra innslaget i Dagsrevyen.
Vi er klar over at HSH ønsker å svekke stillingsvernet generelt, og her er de på linje med både Høyre og NHO. Det er en debatt som de selvsagt må få lov å ta.
Det Stopp Diskrimineringen reagerer på her, er at funksjonshemmede brukes til å legitimere angrepet på stillingsvernet. Det er rett og slett frekt.
Det er riktig at funksjonshemmede er særlig utsatt på arbeidsmarkedet, og det bekymrer oss definitivt at kun 43,6 % er sysselsatt. Men årsaken til det er ikke at det mangler muligheter for utprøving av arbeidskraft. Norge er blant de land i verden med de mest rause statlige støtteordningene som f.eks. tidsubestemt lønnstilskudd. Det har imidlertid ikke ført til at flere kommer i arbeid.
Årsaken ligger i at arbeidsgivere mener at det er en større risiko å ansette funksjonshemmede enn andre. For å få endret denne oppfatningen, bør HSH satse på å bygge opp kompetanse i stedet for å bidra til ytterligere stigmatisering av en fra før av diskriminert befolkningsgruppe.
Stopp Diskrimineringen stiller gjerne opp både for HSH og andre som søker kunnskap.

Tilgjengelighet