1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Page 3

Høringsuttalelse om innføring av aktivitetsplikt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030  Oslo Høringsuttalelse om innføring av aktivitetsplikt Stopp Diskrimineringen takker for invitasjon til høring om  innføring av aktivitetsplikt i diskrimineringslovgivningen. Stopp Diskrimineringen støtter innføring av aktivitets- og  rapporteringsplikt,…

Tilgjengelighet