1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Page 2

Innspill til Norges 3. UPR-rapport (2018)

Til Utenriksdepartementet Stopp Diskrimineringen krever at Norge umiddelbart respekterer funksjonshemmedes menneskerettigheter fullt ut, uten noen form for reservasjoner eller svekkelser. Dette innebærer at følgende tiltak iverksettes uten ytterligere utsettelser: CRPD må få…

Høringsuttalelse til endring i vergemålsloven

Til Justis- og beredskapsdepartementet Høringsuttalelse til endring i vergemålsloven Stopp Diskrimineringen takker for invitasjon til å avgi høringsuttalelse om den foreslåtte endringen i vergemålsloven. I tråd med Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringens formål, avgrenses…

Tilgjengelighet