1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Page 6

Høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til

24/12/2015 Høringsuttalelser Berit Vegheim Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til Stopp Diskrimineringen ønsker velkommen denne anledningen til å få økt oppmerksomhet rundt behovet for en mer samlet og helhetlig…

Tilgjengelighet