1. Home
  2. /
  3. Språkguide

Språk er makt

Språk er makt Hvordan funksjonshemmede omtales og vi snakker om oss selv er viktig. Hvordan ikke-funksjonshemmede snakker om oss har like mye å si. Definisjonsmakten er vår egen og ved å være…

Hva sier du?

Hva sier du? (Veiledningen er laget etter modell av Østlandssendingens «svarteliste» om språkbruk knyttet til innvandrere. Listen er resultat av et samarbeid mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og miljøer[1]. Siste revisjon 2013.) Anbefales…

Tilgjengelighet