1. Home
  2. /
  3. Språkguide
  4. /
  5. Hva sier du?

Hva sier du?

Hva sier du? (Veiledningen er laget etter modell av Østlandssendingens «svarteliste» om språkbruk knyttet til innvandrere. Listen er resultat av et samarbeid mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og miljøer[1]. Siste revisjon 2013.) Anbefales…

Tilgjengelighet