1. Home
  2. /
  3. Språkguide
  4. /
  5. Språk er makt

Språk er makt

Språk er makt Hvordan funksjonshemmede omtales og vi snakker om oss selv er viktig. Hvordan ikke-funksjonshemmede snakker om oss har like mye å si. Definisjonsmakten er vår egen og ved å være…

Tilgjengelighet