1. Home
  2. /
  3. Språkguide
  4. /
  5. Hva sier du?

Hva sier du?

Hva sier du?

(Veiledningen er laget etter modell av Østlandssendingens «svarteliste» om språkbruk knyttet til innvandrere.

Listen er resultat av et samarbeid mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og miljøer[1]. Siste revisjon 2013.)

Anbefales

Mennesker/personer med funksjonsnedsettelser*

Mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne*

Mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.

Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser*

Autistisk / autist*

Funksjonshemmede*

Funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen forøvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede*

Bevegelseshemmede

Synshemmede = blinde og svaksynte

Hørselshemmede og døve

Døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)

Kortvokst

Utviklingshemmet

Diabetes/diabetiker

Dysleksi/dyslektiker

Punktskrift i stedet for blindeskrift

Tegnspråk (ikke døvespråk)

Førerhund

Vær varsom

Handikappet*

Gladjenta/gladgutten – etter vårt syn skal dette aldri brukes om funksjonshemmede!

Hjelpeløs

Vansiret

Ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.

Bruk av ord som sinnsykt/schizofrent/døvt/ som adjektiv og adverb

Bruker – skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet*

Skal ikke brukes

Funksjonsfrisk*

Psykopat*

De funksjonshemmede/handikappede

Ufør som synonym med funksjonshemmet

Yrkeshemmet som synonym med funksjonshemmet

Psykisk utviklingshemmet

Krøpling

Forkrøplet

Invalid/invalidisert

Invalide-bil og andre bindestrekord

Vanfør

Lenket til rullestolen/sengen

Halt

Dverg

Åndssvak

(Mentalt) Tilbakestående

Mongoloid

Mongo som substantiv og som adjektiv/adverb

PU

PU’ere

HVPU’ere

Retarderte

Sinnssyk

Grønnsak

Synssvake

Blinde + hund/bøker

Tunghørt

Dauvhørt

Døvstum

Døve + tolk/språk

Ordblinde

Sukkersyke

Senile (heter dement eller senil-dement)

Multihandikappet

[1] Listen er basert på innspill fra 15 organisasjoner og miljøer av funksjonshemmede over en tiårsperiode. Stopp Diskrimineringen har samlet innspillene. Kontakt om denne listen: post@stopdisk.no

*Begrep som utredes nærmere i Språk er makt

Tilgjengelighet