1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Diskriminering handler om mer...

Diskriminering handler om mer enn selverkjennelse (2003)

Diskriminering handler om mer enn selverkjennelse

I et oppslag i Dagsavisen 11. juli under overskriften: Alder større ulempe enn mørk hudfarge, presenteres funn fra en EU-undersøkelse som viser at det er alder som først og fremst fører til diskriminering. Forskerne som intervjues synes å svelge denne påstanden rått, og bidrar på sin måte til å befeste denne ”sannheten”. For oss som arbeider mot diskriminering i Norge, er det særdeles provoserende og nedslående at forskere som Fredrik Engelstad som også står bak Maktutredningen, ikke har et bredere og mer informert perspektiv på diskrimineringsfenomenet. Siden undersøkelsen baserer seg på selvrapportering, er den først og fremst et uttrykk for hvilket erkjennelsesnivå den enkelte selv er på, noe som i sin tur korresponderer med i hvilken grad samfunnet man tilhører, har erkjent at manglende deltakelse skyldes diskriminering, og ikke feil og mangler ved den enkelte. Når det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det fortsatt slik at vi befinner oss på det stadiet hvor man tilskriver biologiske faktorer, dvs. diagnosen eller lyten, å være hovedårsaken til utestegning og ekskludering. Det er ikke erkjent i Norge at funksjonshemmede diskrimineres på linje med kvinner, etniske minoriteter og eldre, og dette preger også fortsatt gruppen selv. Dette blir også påpekt av fagsjef Ann Helen Aurø ved Senter mot etnisk diskriminering.

Problemet med diskriminering er ikke bare at man utsettes for en systematisk ekskludering på alle områder, men like mye at denne diskrimineringen ikke erkjennes av dem som skulle påtale den i samfunnet, som politikere og maktutredere som Engelstad. Maktutredningen er selv et slikt tilslørende bidrag ved at den er hermetisk fri for perspektiver på funksjonshemning som diskrimineringsgrunnlag. Hadde maktutrederne gjort jobben sin, ville de ha sett at over 60% av funksjonshemmede er arbeidsløse, mens kvinner som er over 50 og jobber i pleie- og omsorgssektoren, nektes uføretrygd til tross for at de er fullstendig utslitt. De hører altså ikke til de eldre som ikke ønskes i arbeidslivet, og her må det også et kjønnsperspektiv til for å forklare sammenhengene, ikke bare alder.

Berit Vegheim
Leder Stopp Diskrimineringen

Sendt MOM august 2003, ikke publisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Tilgjengelighet