1. Home
  2. /
  3. CRPD
  4. /
  5. Vi mener

Vi mener

Våre innspill om CRPD

Innspill til CRPD-utvalget for inkorporering av CRPD i norsk lov

Innspill til Dok 8:158 S (2021–2022) om inkorporering av CRPD i norsk lovgivning

Innspill Prop. 141 L (2021-2022) endring vergemålsloven

Innspill til Norges 3. UPR-rapport (2018)

Våre høringsuttalelser om CRPD

Høringsuttalelse til endring i vergemålsloven

Høringsuttalelse: NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse til NOU 2016:17 På like vilkår

Høringsuttalelse til Norges første rapport til FNs komité for overvåking av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter

Consultative statement on the ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Våre innlegg i media og debatter om CRPD

CRPD-podcasten

Oppslag i Juristkontakt 4.10.2017: Oppslag i Juristkontakt 4.10.2017: Fortsetter kampen for individuell klagerett

Innlegg Menneskerettsbloggen 27.2.2017: CRPD må inn i Menneskerettsloven

Debatt mellom Stopp Diskrimineringen og UD i Dagbladet oktober 2016:

Innlegg Menneskerettsbloggen 14.9.2014: Universelle menneskerettigheter med unntak

Video fra nasjonal konferanse 3.12.2013, FNs dag for funksjonshemmede: Speaker’s Corner CRPD konferanse

Innlegg Menneskerettsbloggen 19.9.2013: Vi er blitt fullverdige borgere

Debattinnlegg i tidsskriftet Mennesker & rettigheter 4/2002: Ikke nevnt og glemt – derfor trenger funksjonshemmede en FN-konvensjon og en nasjonal anti-diskrimineringslov i Norge

Tilgjengelighet