1. Home
  2. /
  3. CRPD
  4. /
  5. CRPD-podcasten

CRPD-podcasten

Leksjon 1

Hva er FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter? Hvem og hvor mange berører den? Hvorfor blir funksjonshemmedes menneskerettigheter behandlet ulikt andre menneskerettskonvensjoner? Gjelder ikke menneskerettighetene for alle? Transkripsjon av 1. leksjon av CRPD-skolen finner du her (lenke).

Leksjon 2

Som mennesker har vi rett til å leve et selvstendig liv, å bli behandlet likt og rettferdig i rettssystemet. Vi har rett på privatliv og familieliv. Men hva sier FN-konvensjonen om disse rettighetene for funksjonshemmede?

Hør om innholdet i flere av artiklene i FN-konvensjonen. Transkripsjon av CRPD-skolen leksjon 2 finner du her (lenke).

Leksjon 3

Hvordan behandler Norge FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter? Hvordan følger vi den opp? Bryter vi konvensjonen, og på hvilken måte?

I del 3 av CRPD-skolen hører vi flere faktiske eksempler på hvordan Norge bryter FN-konvensjonens artikler. Vi får også høre om FNs vurdering av Norge, og Norges argumenter for hvordan vi følger opp og behandler konvensjonen.
Transkripsjon av 3. leksjon av CRPD-skolen finner du her (lenke).

Leksjon 4

Det er viktig å kunne motsi dem som mener de har gode argumenter mot å ta funksjonshemmedes FN-konvensjon inn i norsk lov. Slik argumenterer du for å ta CRPD inn i lovverket, og slik møter du motargumentene. Du får også vite hvilke politiske partier som sier de vil ta CRPD inn i norsk lov. Transkripsjon av leksjon 4 finner du her (lenke).

Leksjon 5

Hva skjer når norsk lov og FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sier det stikk motsatte?

Hva vil det innebære å ha indiividuell klagerett på brudd på FN-konvensjonen?

Hvilke praktiske endringer kan vi ha forventninger om ved å ta CRPD inn i norsk lov?

Vi avrunder vår 5-leksjoners CRPD-skole ved å svare på disse og flere lytterspørsmål om funksjonshemmedes FN-konvensjon.

Last ned transkripsjon av 5. del av CRPD-skolen.

Tilgjengelighet