1. Home
  2. /
  3. Diskriminert?

Hvordan klage

Vil du klage på diskriminering? Vi gir råd og veiledning til funksjonshemmede som har spørsmål til lovgivningen og eller som lurer på hvordan klage bør utformes.På vår facebook-side finner du mange oppslag om diskriminering.…

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven Likestillings- og diskrimineringsloven er tydelig på at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner…

Diskriminering av funksjonshemmede

Diskriminering av funksjonshemmede – hva er diskriminering? Diskriminering er forskjellsbehandling uten saklig grunn og kan skje uten at det var hensikten. Diskriminering av funksjonshemmede og grunnet funksjonsnedsettelser tar mange former. Det er…

Anti-diskrimineringsloven

Fra 1.1.2018 trådte ny diskrimineringslovgivning i kraft. Norge har nå fått en Likestillings- og diskrimineringslov – LDL som samler alle de fire anti-diskrimineringslovene som eksisterte fra før. Den nye loven verner mot diskriminering…

Tilgjengelighet