1. Home
  2. /
  3. Diskriminert?
  4. /
  5. Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven er tydelig på at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Med funksjonsnedsettelse menes fysisk, psykososial eller kognitiv funksjonsevne som er, antas å være, har vært eller kan bli nedsatt. Som funksjonsnedsettelse regnes også utseende.

I tillegg verner loven personer som opplever diskriminering på grunn av sitt forhold til en person med funksjonsnedsettelse. Loven gjelder på alle samfunnsområder, men ikke i privatlivet.

Tilgjengelighet