1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Mener Regjeringen at funksjonshemmede...

Mener Regjeringen at funksjonshemmede diskrimineres – eller ikke? (2004)

Mener Regjeringen at funksjonshemmede diskrimineres – eller ikke?

av Berit Vegheim
leder for borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
(upublisert, debattinnlegg til Dagbladet)

Kommunalminister Erna Solberg skryter i Dagbladet 21. juli, av Regjeringens innsats for å styrke vernet mot etnisk diskriminering med lov og tilsyn. Men som Dag Øistein Endsjø peker på i sitt tilsvar 26. juli, fører Regjeringen en meget eksklusiv politikk, hvor menneskerettighetene åpenbart praktiseres ulikt for ulike diskriminerte grupper.

Regjeringen er ikke overbevist om at funksjonshemmede diskrimineres, til tross for at dette slås fats i NOU 2001:22 Fra bruker til borger. Til forskjell fra Holgersen-utvalget som skulle legge fram forslag til lov mot etnisk diskriminering, skal Syseutvalget: ”utarbeide forslag til en ny lov eller forslag til endringer i eksisterende lovgivning eller begge deler.”

I St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, som kom i juni, uttaler ikke Regjeringen ett sted at funksjonshemmede diskrimineres. Ordet finnes knapt og da som henvisning til andre kilder.

Den groveste diskrimineringen vi utsettes for, er den som ligger i samfunnets fullstendige likegyldighet og manglende erkjennelse av at vi diskrimineres. Denne manglende erkjennelsen skyldes kort og godt at vår manglende deltakelse fortsatt forklares ved å vise til egenskaper ved individet, slik tilfellet var for kvinner og ikke-hvite før i tiden

Regjeringen viser nå meget tydelig ved å foreslå felles tilsyn for kjønn og etnisitet, at gruppene ikke skal likebehandles som diskriminerte. Stopp Diskrimineringen oppfordrer høringsinstansene til å kreve at alle grupper får legge premisser for hvilket sivilrettslig håndhevingsapparat Norge skal ha, og alle til å skrive under på vårt opprop for anti-diskrimineringslov på –www.stopdisk.no-.

Tilgjengelighet