1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre innlegg
  6. /
  7. Sortering og samfunnets menneskesyn

Sortering og samfunnets menneskesyn

Sortering og samfunnets menneskesyn

av Berit Vegheim

I Aftenposten 27.3. argumenterer Hanne Mørk sterkt for tidlig ultralyd. Hun slår fast at sortering av jentefostre skjer i ”land der kvinner har lav eller ingen status”, og Problemet er ikke tidlig ultralyd, men samfunnets og lovens syn på kvinner.” 

Denne analysen er det ikke vanskelig å si seg enig i.

Det er imidlertid ikke en innsikt Mørk tar med seg i resten av sin argumentasjon. Tvert imot, ser hun det som udelt positivt at tidlig ultralyd hindrer at det fødes barn med Downs syndrom, og ikke nok med det, men Mørk synes det ville være fint om det ikke blir født funksjonshemmede barn i det hele tatt.

Vi kan love at samfunn hvor naturlig variasjon i befolkningen er uønsket, er samfunn hvor vi som har funksjonsnedsettelser er på bunn statusmessig. Og vi kan også underskrive på at dersom det gis mulighet for å sortere vekk det som til enhver tid måtte oppfattes som sykt og degenerert, skyldes det samfunnets og lovens syn på oss. Det bekrefter Mørk selv ved å sidestille funksjonsnedsettelser og alvorlig sykdom. Vi grøsser ved tanken på hva slags samfunn Mørk ønsker seg, og hvordan de fødte ”avvikerne” som ikke blir sortert bort, vil få det. Mørk har rett i at man lykkes med å sortere bort Down syndrom i Danmark, og der pågår det også for tiden en hets mot funksjonshemmede som ikke bør ha gått upåaktet hen i Norge. Siden funksjonshemmede også i Norge stadig fremstilles som rene utgiftsposter; en belastning for samfunnet, er det bare spørsmål om tid før vi får den samme hetsen her som i Danmark, England og andre land før dem.

Forsøket på å skape et samfunn uten mennesker med funksjonsnedsettelser, har aldri stoppet. I motsetning til andre befolkningsgrupper som er blitt forsøkt utryddet i vår nære fortid, ble det aldri tatt noe egentlig oppgjør med de tanker og ideer som lå til grunn for eugenikken. Det er hårfin balanse mellom det godes tjeneste og ønsket om perfekte mennesker. Derfor handler dette verken om retten til kunnskap eller retten til å velge om man vil ha barn. Det handler ene og alene om mennesker skal ha rett til å velge hvilke barn de vil ha.

Tilgjengelighet