1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre innlegg
  6. /
  7. NRK desinformerer og diskriminerer...

NRK desinformerer og diskriminerer – og vi betaler

NRK desinformerer og diskriminerer – og vi betaler

av Berit Vegheim, daglig leder Stopp Diskrimineringen

I programmet Mørkets opplevelser lørdag 16.10.04 hevder NRKs filmanmelder Einar Gullvåg Stålesen, at teksting av norsk og dansk er unødvendig for det norske folk – og han får full støtte av direktøren for Oslo kinomatografer Ingeborg Moreus Hansen. Begge synes teksten forstyrrer og gjør at folk ikke får fulgt skikkelig med på filmen.

En kan jo først spørre seg hvordan i all verden dette stemmer overens med vårt høye forbruk av utenlandske filmer?

Men det som opptar oss er programleder Stålesens påstand om at denne tekstingen iallfall ikke har skjedd av hensyn til hørselshemmede, for nå er det teleslynge overalt. Hvor i all verden har du fått det fra Stålesen? De fleste kinoer mangler fortsatt teleslynge og det bør oppta deg som har som jobb å få folk til å bli glad i film.

Dessuten: når alle kinoer får teleslynge, vil det fortsatt være mange mennesker som går på kino som ikke hører i det hele tatt. Hvordan er det mulig å referere til hørselshemmede i denne sammenheng, og så spre så mye desinformasjon og ikke minst; fyre godt opp under den motstand som måtte være blant kinogjengerne mot å ha tekst på norske filmer? Dette er virkelig å bruke lisensbetalernes penger til å vedlikeholde og skape dårlige holdninger. 

Men du har helt rett i at man i Norge ikke tenker en døyt på hørselshemmede når man avgjør om noe skal tekstes eller ikke. I Norge stilles det ingen krav om at alle som får statlig støtte som for eksempel Norsk Film, kinoer eller NRK, skal gi et tilbud som kan brukes av alle. Det er nok av eksempler på lisensfinansiert og annen skattefinansiert diskriminering. Derfor krever Stopp Diskrimineringen en lov som forbyr diskriminering ved tilbud av varer og tjenester. Vi oppfordrer det norske folk til å støtte vårt krav på www.stopdisk.no

Tilgjengelighet