1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre innlegg
  6. /
  7. Ja, til inkludering i...

Ja, til inkludering i mangfoldet (2005)

Ja, til inkludering i mangfoldet

av Berit Vegheim, daglig leder Stopp Diskrimineringen
Dagsavisen 11.12.05

Stopp Diskrimineringen støtter forslaget til YS-leder Randi G. Bjørgen i Dagsavisen 3.12.05, om at IA-avtalen må inkludere innvandrere. Det er en selvfølge at de mest utsatte gruppene på arbeidsmarkedet omfattes av avtalen.
Men når YS-lederen fastslår at: ”I tillegg vet vi at arbeidsledigheten er størst blant innvandrere.”, tenker vi at denne påstanden er gjentatt så ofte at den til slutt har blitt en sannhet som åpenbart ingen opplever behov for å få verifisert. Vi etterlyser data som viser at dette er sant. Arbeidsløsheten blant funksjonshemmede er mange ganger større enn blant innvandrere, faktisk over 50 % blant flere grupper. Det er ingen grunn til at dette ikke skal telles med når fagbevegelsen eller andre vil tale arbeidsløses sak.
YS-lederens forslag om at delmål to i IA-avtalen skal være å øke mangfoldet i arbeidslivet, innebærer et statusløft for funksjonshemmede som for første gang blir talt med i ”mangfoldet”. Funksjonshemmede telles aldri med når myndighetene uttrykker sin målsetting om å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, verken i statlige og kommunale stillingsannonser eller i politiske dokumenter. Mangfoldet er kjønn, alder og minoritetsbakgrunn, dvs. etniske og nasjonale minoriteter. Den største minoriteten i Norge, funksjonshemmede, er ekskludert fra slike målsettinger. Svært tydelig ble dette da kritikken raste mot den rød-grønne regjeringen etter valget. Ikke en gang når Kristin Halvorsen medgir i Dagsavisen 23.10.05, at de ikke ivaretar demokratiet, fordi: ”Regjeringen skal representere bredden i folket”, er funksjonshemmede regnet med. Norge har et stort demokratisk underskudd når en minoritet på 17 % ekskluderes fra ”mangfoldet i befolkningen” og ikke engang savnes i en debatt om representativitet.

Tilgjengelighet