1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre innlegg
  6. /
  7. Folkemøte – «bare for...

Folkemøte – «bare for hvite»

Folkemøte – «bare for hvite»

Av Berit Vegheim

Leder Stopp Diskrimineringen

Under tittelen «Hva kan NRK gjøre for deg?» holder NRK 14.8. under Arendalsuka et folkemøte om bord på båten Paviljongen som ikke er tilgjengelig for folk med rullestol.

Folkemøtet holdes midt i Arendal, i Pollen, og ALLE kan se at båten umulig kan entres med rullestol. NRK kunne like gjerne satt opp et skilt hvor det står: «Adgang bare for gående».

Men selv om dette lovbruddet skjer midt i synet på statsminister, likestillingsminister, likestillingsombud, partipolitikere av alle slag, og hele eliten av journalister på jakt etter godt stoff, reagerer ingen på denne åpenbare diskrimineringen, bortsett fra funksjonshemmede selv. Det ble satt opp skilt med overtydelig budskap: rød strek over rullestol.

Hvordan ville reaksjonene vært om det hadde stått et skilt ved NRK sin båt: «Bare for hvite»?

Vi er ikke i tvil om at mediene ville vært fulle av velberettiget fordømmelse av NRK, og at køen av sinte politikere, opinionsledere etc. til hele floraen av debattfora, ville være endeløs.

Dessuten ville statskanalen ha mistet sin legitimitet for godt.

Vi har ikke funnet ett oppslag eller en debatt om at NRK diskriminerer funksjonshemmede og bryter Likestillings- og diskrimineringsloven.

Men ALLE vet at eksempler som folkemøte bare for hvite, heterofile, kristne, menn er så skrudd at det er useriøst bare å antyde det. Heldigvis.

Men det er nøyaktig den samme uhørte diskrimineringen vi kjemper mot.

Et tydeligere uttrykk for hvilken posisjon og status funksjonshemmede faktisk har i samfunnet, finner man ikke enn dette: et folkemøte som ekskluderer folk på grunnlag av funksjonsevne, og den totale taushet fra majoriteten når dette skjer.

Og bare for å komme enhver unnskyldning om at dette var en glipp – uheldig enkelttilfelle – i forkjøpet; dette er ikke første gang NRK gjør seg skyld i denne typen diskriminering.

I 2009 uttalte Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, i klagesak 09/1712: «at NRK handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da de valgte å legge et folkemøte til Christiansholm festning.»

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2010/NRK-brot-forbudet-mot-indirekte-diskriminering/

Vi kunne sagt mye om at nettopp funksjonshemmede har all verden gode grunner til å delta på NRK sitt folkemøte for å fortelle NRK hva vi synes om NRK og hva NRK kan gjøre for oss.

Blant annet ville vi etterlyst funksjonshemmedes stemme i de utallige debattene om diskriminering og eksklusjon.

Som når man nok en gang åpenlyst inviterer til folkemøte – bare for gående.

Tilgjengelighet