1. Home
 2. /
 3. CRPD
 4. /
 5. Argumentnotat CRPD
 6. /
 7. Argumentnotat-12.16

Argumentnotat-12.16

Barnekonvensjonen har viet en artikkel til å adressere medier ol., artikkel 17:

Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal sikre at barnet har tilgang til informasjon og stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale kilder, særlig de som har som formål å fremme barnets sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og psykiske helse. For dette formål skal partene:

 1. a) oppmuntre massemediene til å spre informasjon og stoff som er av sosial og kulturell

verdi for barnet og er i pakt med ånden i artikkel 29,

 1. b) oppmuntre internasjonalt samarbeid om produksjon, utveksling og spredning av slik

informasjon og slikt stoff fra forskjellige kulturelle, nasjonale og internasjonale kilder,

 1. c) oppmuntre produksjon og spredning av barnebøker,
 2. d) oppmuntre massemediene til å ta særlig hensyn til de språklige behov hos barn som

tilhører en minoritetsgruppe eller et urfolk,

 1. e) oppmuntre utviklingen av egnede retningslinjer for å beskytte barn mot informasjon og

stoff som er skadelig for barns velferd, idet bestemmelsene i artiklene 13 og 18 tas i

betraktning.

Tre argumenter man ofte hører fra funksjonshemmede selv

Tilbake til Argumentnotat-CRPD

Tilgjengelighet