1. Home
 2. /
 3. CRPD
 4. /
 5. Argumentnotat CRPD
 6. /
 7. Argumentnotat-12.1

Argumentnotat-12.1

Konvensjonene:

 • har forrang fremfor annen lovgivning
 • gir rettigheter og plikter også for private
 • vil bli brukt aktivt som rettskilde med forrang av domstolene
 • vil legge premisser ved utforming av nye lover
 • blir løftet frem, vist til og brukt aktivt i alle utredninger og politiske dokumenter
 • veier tungt i kommunalpolitikken og begrenser kommunalt selvstyre
 • blir mer kjent og anerkjent i det norske samfunnet generelt, ikke bare av menneskerettsmiljøer, men også av politikere og medier spesielt
Tilbake til Argumentnotat-CDPR

Tilgjengelighet