1. Home
  2. /
  3. Eutanasi
  4. /
  5. Ukjent krigshistorie

Ukjent krigshistorie

Ukjent krigshistorie

Av Elin Svendsen
elin.svendsenoblad.no

Mellom 10 000 og 15 000 funksjonshemmede og psykisk syke mennesker ble gasset ihjel på det tyske sykehuset i Hadamar under 2. verdenskrig.
SKI: – Denne delen av krigshistorien ble ikke kjent for den tyske befolkningen før i 1991. Selv om dette er noe som skjedde for lenge siden, er historien like aktuell i dag, forteller Karl-Johan Johansen.
Johansen er vanligvis høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Lørdag var han invitert av Ski Røde Kors for å holde foredrag om den lite kjente historien som utspant seg i byen Hadamar under 2. verdenskrig, hvor flere tusen funksjonshemmede mennesker ble drept av nazistene. Foredraget er en del av utstillingen Ski Røde Kors holder på Ski bibliotek i disse dager.

Besøkte Hadamar

Foredraget, kalt «En reise i fortiden – erfaringer og opplevelser fra Hadamar», er basert på Johansens egne skildringer fra et besøk i Hadamar for en tid siden. Han besøkte sykehuset sammen med en gruppe funksjonshemmede og psykisk syke personer fra Norge. Ifølge Johansen var dette en sterk opplevelse både for han og de andre.
– Sykehuset er idag åpent for omvisning. Det er også et overnattingssted for de besøkende. Det var meget spesielt å overnatte på et sted hvor historien sitter igjen i veggene. Man vet med sikkerhet at minst 15 000 mennesker ble gasset ihjel her under krigen. Mennesker som ikke hadde gjort annet enn å bli født funksjonshemmede, sier Johansen.
Han legger til at til sammen 200 000 til 275 000 mennesker med psykisk og fysisk utviklingshemming ble tatt av dage av tyskerne.
– På Hadamar var det leger og sykepleiere som avgjorde om du skulle dø eller få leve. Beslutningen brukte de i underkant av ett minutt på å ta, forteller Johansen.

Tilgjengelighet