1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre artikler
  6. /
  7. Skivebom av Eliassen

Skivebom av Eliassen

Skivebom av Eliassen

Innlegg av Berit Vegheim, leder av Stopp Diskrimineringen

I spalten «Sant å si» i Sortlandsavisa 25.2.2016 kommer journalist Vidar Eliassen med følgende hjertesukk: «Hvorfor må språket alltid pakkes inn?»

Det kan sikkert være masete for journalister å holde tritt med hvilke ord og betegnelser som er politisk korrekte til enhver tid. Men det som får oss til å sperre opp øynene, er eksemplet som er valgt:

Ord som handikappet kan man slett ikke bruke lenger, og knapt nok funksjonshemmet. Det foretrukne ordet er «bruker».»

Mener virkelig Eliassen at det er dette som har preget den store «språk(opp)vasken» de siste årene? Det er vel omtalen av andre grupper enn funksjonshemmede som er blitt finslipt i redaksjonene. For mens begreper som neger og sigøyner forsvant nærmest over natta, har vår kamp for å få bl.a. journalister til å forstå begrepet funksjonshemmet pågått siden 70 tallet, uten hell. Dette handler nemlig ikke om innpakning, men om å få frem at mennesker funksjonshemmes av omgivelsene. Men dette forsøket på å «friskmelde» oss har møtt en mur av motstand som hver dag manifesterer seg i medias notoriske bruk av det meningsløse begrepet «funksjonsfriske» som om folk som har nedsatt syn, hørsel osv. er syke. Denne villfarelsen vedlikeholder fordommer som fører til at folk ikke får arbeid.

Vi antar at det skyldes samme manglende bevissthet om eller interesse for begrepenes innhold når Eliassen påstår at det foretrukne ordet er «bruker». Mulig at forvaltningen kan skape et slikt inntrykk, men vær sikker: vi kjemper mot å bli redusert til brukere. Og igjen ser vi at medias ellers så fininnstilte filtre ikke er på når funksjonshemmede omtales, da kan vi lese: «PU-klient», «PU-bruker», invalid, pasienttransport (taxikunde), overskrifter som rullestol-dødsfall osv.

Det er faktisk så langt igjen til språkbruken kommer opp på det samme anstendige og bevisste nivå som gjelder andre minoriteter, at det kan nærmest se ut til at funksjonshemmede er valgt fordi Eliassen ikke vil ha et rabalder om hva som er PK-språk.

Tilgjengelighet