1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre artikler
  6. /
  7. Skal folkevalgte mangle personlig...

Skal folkevalgte mangle personlig engasjement, NRK?

Skal folkevalgte mangle personlig engasjement, NRK?

Av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

Hvordan påvirker et personlig engasjement regjeringens politikk?

spør journalisten i Politisk kvarter 27.3., og konfronterer Martin Kolberg, stortingsrepresentant fra Ap med at situasjonen til nære familiemedlemmer påvirker hans støtte til rettighetsfesting av personlig assistanse. Og ikke nok med det; hans personlige engasjement har påvirket regjeringen til å gå inn for rettighetsfesting. NRK får det hele til å fremstå som illegitimt.

Vi må spørre: hva er det NRK vil med dette? Vil statskanalen ha oss til å tro at de som sitter på Stortinget Ikke har personlig engasjement i et eller flere saksfelt?

Om ikke annet så brenner de for hjemdistriktets interesser, enten det er veier, bruer eller arbeidsplasser som skal sikres, og så vidt vi vet, er dette helt legitimt. Vi har heller aldri hørt at NRK mener det er problematisk at folkevalgte bønder påvirker landbrukspolitikken eller at kristne påvirker politikken ut fra sitt livssyn. Men det er kanskje ikke de folkevalgtes eget hjemsted, eget yrke eller eget livssyn NRK anser som et problem.

Er det når engasjementet gjelder en befolkningsgruppes rettigheter det blir et problem?

I så fall lurer vi på hvilke befolkningsgrupper dette gjelder. Det har åpenbart ikke vært noe problem at kvinner som selv har hatt barn har jobbet frem alle de store reformene som først og fremst har endret mødres situasjon. NRK har heller ikke beskyldt innvandrere eller homofile folkevalgte som har lobbyert og nådd fram med sine interesser, for at de meler egen kake.  Og da seniorene som ville inn på Stortinget for Høyre, var gjester i Politisk kvarter i høst, ble de ikke utfordret på at de ønsket å sette eldres interesser på dagsorden.

Vi spør derfor om det er når folkevalgte engasjerer seg i funksjonshemmedes rett til likestilling at NRK mener det er problematisk dersom de skulle ha egen kunnskap og innsikt?

Burde ikke NRK isteden vært opptatt av hvor bekymringsfullt det er at funksjonshemmede selv er så grovt underrepresentert i politikken, og dermed ikke får gjort sine interesser gjeldende?

Tilgjengelighet