1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre artikler
  6. /
  7. Innlegg om ytringsfrihetskommisjonen

Innlegg om ytringsfrihetskommisjonen

Innlegg om ytringsfrihetskommisjonen

Publisert i Aftenpostens Kort sagt

Majoriteten har fått sin ytringsfrihetskommisjon nok engang

Aftenposten hevder 19.2.: at «utsatte minoriteter» er «sterkt representert», til tross for at Norges største minoritet ikke er representert.

Hva ville majoriteten sagt om kvinner eller etniske minoriteter ikke var representert?

LIKESTILILNGSMINISTER Raja ville vært pisket en uke nå.

Som sist, i 1999, har majoriteten fått sin ytringsfrihetskommisjon.

I dens utredning kan vi lese: ”Minoritetenes forutsetninger og muligheter for å delta i ”åpen og opplyst samtale” kan sies å være en virkelig ”test case” på ytringsfrihetens vilkår i samfunnet.” Men det gjaldt ikke funksjonshemmede.

Derfor kan Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening protestere mot krav om universell utforming av medienes nettsteder, dvs. at synshemmede ikke får tilgang til informasjon. Mediene ser ikke at det er et klart menneskerettsbrudd.

Vi har ingen grunn til å ha tillit til nok en ableist kommisjon uten kunnskap om dette området.

Vi har derfor i brev utfordret likestillingsministeren på om ytringsfriheten gjelder oss.

Berit Vegheim, leder Stopp Diskrimineringen

Refusert av der store

Majoriteten har fått sin ytringsfrihetskommisjon nok engang

Vi merker oss at leder for den nyoppnevnte ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, tar lett på at Norges største minoritet, funksjonshemmede, ikke er representert i kommisjonen.

Derfor utfordrer vi lederen for majoritetskommisjonen og samtlige tause majoritetsmedier på hva man ville sagt om kvinner eller etniske minoriteter ikke var representert?

Vi vet alle at da ville det blitt et sånt lurveleven at kultur og LIKESTILILNGSMINISTER Abid O. Raja måtte ha krøpet fra studio til studio og lagt seg langflat.

Men vi har ikke hørt ett kritisk ord fra verken medier eller vaktbikkjer.

Det bekrefter vel nettopp hvem som burde vært med i en ytringsfrihetskommisjon.

Kan vi minne om at nettopp funksjonshemmede aldri har vært representert eller inkludert i utredninger av ytringsfrihet, makt og demokrati i Norge.

Og at funksjonshemmede heller ikke er representert i det såkalte mangfoldet blant faste spaltister, kommentatorer og ekspertkilder i mediene.

Og sannelig er det ikke funksjonshemmedes ytringsfrihet Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening angriper når de i sine høringsuttalelser om implementering av det nye EU direktivet om IKT, går imot at medienes nettsteder skal være universelt utformet.

Det betyr i klartekst at synshemmede ikke skal ha samme tilgang til å informasjon som andre, altså brudd på menneskerettighetene i flere konvensjoner.

Vi som siden forrige ytringsfrihetskommisjon la frem sin utredning i 1999 har etterlyst tiltak for å sikre ytringsfriheten for alle borgere, har selvsagt ikke tillit til enda en ableist kommisjon som ikke har kunnskap på dette området i det hele tatt.

Derfor har vi sendt et brev til likestillingsministeren og ser frem til å finne ut om alle borgere teller med når ytringsfriheten nok engang skal utredes.

Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

Tilgjengelighet