1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre artikler
  6. /
  7. Historieløst av Sundby

Historieløst av Sundby

Historieløst av Sundby

Av Berit Vegheim, leder Stopp Diskrimineringen

Det er med vantro vi leser Johanne Sundbys innlegg 10.11. «Historien om sorteringssamfunnet.» Her slår Sundby fast:

«De viktigste kriteriene har vært forankret i forestillinger om etnisk annerledeshet (rasisme), moralsk overlegenhet (religion) og seksuell puritanisme. Og kjønn, så klart.»

Majoriteten har definisjonsmakten, det har minoriteter alltid erfart. Men når Sundby i et innlegg som til og med er foranlediget av en debatt om fostre med funksjonsnedsettelser, klarer å skrive funksjonshemmede så enkelt ut av historien om sorteringssamfunnet, blir det ekstremt provoserende for oss som etter Sundbys mening ikke er blitt utsatt for sortering.

Levende funksjonshemmede har blitt forsøkt sortert bort gjennom hele historien Sundby.

I tidligere tider, satt ut om «byttinger», og med rasehygienen skulle man sortere ut alt som ikke ble sett på som gode arveegenskaper, mange funksjonshemmede ble sterilisert for å hindre videreføring av «dårlige» gener. Under Hitler skjøt sorteringen fart og funksjonshemmede ble forsøkt utryddet på mange måter, bl.a. barneeutanasiprogrammet som registrerte alle barn med ulike funksjonsnedsettelser inntil 3 år og såkalt Wild eutanasi som tok livet av funksjonshemmede på institusjoner også etter krigen

Sorteringen har egentlig aldri stoppet, men er nå på full fremmarsj gjennom bevegelsen for aktiv dødshjelp i begge ender av livet, ført an av moralfilosofen Singer som også har profilerte norske tilhengere, og støtte i stadig flere ungdomspartier.

Som Sundbys innlegg demonstrerer er bevisstheten om hva som har skjedd og skjer med verdens største minoritet, funksjonshemmede, ekstremt og farlig lav.

Det som skiller sorteringen av fødte funksjonshemmede fra alle andre forsøk på sortering, er nettopp det legitime i å fornekte at dette har noe med sortering å gjøre.

For i motsetning til de egenskaper Sundby erkjenner som illegitime å sortere etter, er variasjon i funksjonsevne fortsatt ikke erkjent som et naturlig mangfold innenfor menneskerasen.

Majoriteten gjør som Sundby og skriver funksjonshemmede like godt ut av historien om sortering, og velger suverent hvilke grupper som passer inn i egen definisjon.

For oss som har blitt forsøkt sortert bort i historien, er det en kraftig påminnelse hver gang om hvilken marginal status vi fortsatt har i samfunnet.

Tilgjengelighet